Cần cho thuê nhà xưởng Bến Cát Bình Dương

Cần cho thuê nhà xưởng Bến Cát Bình Dương: với diện tích, giá, địa điểm khác nhau. Cần cho thuê nhà xưởng Bến Cát Bình Dương, còn mới, xây kiên cố, có vị trí đắc địa. LH 0938949373

Ngày đăng: 06-09-2018

451 lượt xem

Cần cho thuê nhà xưởng Bến Cát Bình Dương, LH 0938.949.373

Cho thuê xưởng xã Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương, 5.500m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 10.000 m2

Diện tích nhà xưởng: 5.500m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: xã Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê: 10.000 usd/tháng

 

Cần cho thuê nhà xưởng ở Bến Cát Bình Dương

Cho thuê xưởng KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương 1.000m2 đến 10.000m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 15.000 m2

Diện tích nhà xưởng: 1.000m2 đến 10.000m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê:  03usd/m2/tháng

 

Cần cho thuê nhà xưởng tại Bến Cát Bình Dương

Cho thuê xưởng xã An Điền, Bến Cát, Bình Dương 1.000m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 1.500m2

Diện tích nhà xưởng: 1.000m2

Các công trình phụ khác (văn phòng,nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: Bến Cát, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê: 1,9 usd/m2/tháng

 

Cần thuê nhà xưởng Bến Cát Bình Dương

Cho thuê cụm xưởng tại xã An Điền, Bến Cát, Bình Dương 5.000m2, 10.000m2, 15.000m2....

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 20 ha

Diện tích nhà xưởng: 5.000m2, 10.000m2, 15.000m2....xây mới theo yêu cầu

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: xã An Điền, Bến Cát, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, phù hợp ngành cơ khí,….

Giá cho thuê: 1,8 usd/m2/tháng

 

Cần thuê nhà xưởng ở Bến Cát Bình Dương

Cho thuê xưởng gần KDL Đai Nam, Bến Cát, Bình Dương 1.000m2 đến 4.000m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 20.000 m2

Diện tích nhà xưởng: 1.000m2 đến 4.000m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: gần KDL Đại Nam, Bến Cát, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê : 1,9 usd/m2/tháng

 

Cần thuê nhà xưởng tại Bến Cát Bình Dương

Cho thuê xưởng xã An Điền, Bến Cát, Bình Dương 2.000m2, 4.000m2, 6.000m2 và 10.000m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 33.000m2

Diện tích nhà xưởng: 5.000m2, 7.000m2 và 12.000m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: xã An Điền, Bến Cát, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, phù hợp ngành cơ khí,….

Giá cho thuê: 1,7 usd/m2/tháng

 

Cho thuê nhà xưởng Bến Cát Bình Dương

Cho thuê xưởng KCN Việt Hương, Bến Cát 1.500m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 4.000 m2

Diện tích nhà xưởng: 1.500m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: KCN Việt Hương, Bến Cát, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê : 2,4 usd/m2/tháng

 

Cho thuê nhà xưởng ở Bến Cát Bình Dương

Cho thuê xưởng xã An Tây Bến Cát, Bình Dương 2.000m2, 4.000m2, 6.000m2 và 10.000m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 33.000m2

Diện tích nhà xưởng: 2.000m2, 4.000m2, 6.000m2 và 10.000m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: xã An Tây Bến Cát, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, phù hợp ngành cơ khí,….

Giá cho thuê: 1,7 usd/m2/tháng

 

Cho thuê nhà xưởng tại Bến Cát Bình Dương

Cho thuê xưởng xã An Tây, Bến Cát 1.000m2 và 2.200m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng):10.000m2

Diện tích nhà xưởng: 1.000m2 và 2.200m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: Bến Cát, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê: 1,7 usd/tháng

 

Nhà xưởng Bến Cát Bình Dương cần cho thuê

Cho thuê xưởng KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương 2.000m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 2.400 m2

Diện tích nhà xưởng: 2.000m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê:  6.500 usd/tháng

 

Nhà xưởng Bến Cát Bình Dương cho thuê

Cho thuê xưởng xã Chánh Phú Hòa, Bến Cát, Bình Dương 3.000m2 đến 10.000m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 15.000 m2

Diện tích nhà xưởng: 3.000m2 đến 10.000m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: xã Chánh Phú Hòa, Bến Cát, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê : 1,7 usd/m2/tháng

 

Nhà xưởng ở Bến Cát Bình Dương cần cho thuê

Cho thuê xưởng gần ngã tư Sở Sao, Bến Cát, Bình Dương 1.200m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 2.000 m2

Diện tích nhà xưởng: 1.200m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: gần ngã tư Sở Sao, Bến Cát, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, phù hợp nhiều ngành nghề,….

Giá cho thuê: 35 triệu/tháng

 

Nhà xưởng ở Bến Cát Bình Dương cho thuê

Cho thuê xưởng KCN Tân Định, Bến Cát 7.000m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 13.000 m2

Diện tích nhà xưởng: 13.000m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: KCN Tân Định, Bến Cát, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê : 9.500 usd/m2/tháng

 

Nhà xưởng tại Bến Cát Bình Dương cần cho thuê

Cho thuê 2.500m2, 5.000m2 và 7.500m2 xưởng P.Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 15.000m2

Diện tích nhà xưởng: 2.500m2, 5.000m2 và 7.500m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: P.Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, phù hợp ngành cơ khí,….

Giá cho thuê: 2 usd/m2/tháng

 

Nhà xưởng tại Bến Cát Bình Dương cho thuê

Cho thuê xưởng TT.Mỹ Phước, Bến Cát 1.300m2, 1.600m2 và 3.000m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 20.000 m2

Diện tích nhà xưởng: 1.300m2, 1.600m2 và 3.000m2

Các công trình phụ khác (nhà trọ,văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: Bến Cát, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê: 1,8 usd/m2/tháng

 

Thuê nhà xưởng Bến Cát Bình Dương

Cho thuê xưởng KCN Mỹ Phước, Bến Cát 1.300m2 và 6.000m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 15.000 m2

Diện tích nhà xưởng: 1.300m2 và 6.000m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: KCN Mỹ Phước, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê : 2,5 usd/m2/tháng

 

Thuê nhà xưởng ở Bến Cát Bình Dương

Cho thuê xưởng KCN An Tây, Bến Cát 1.000m2, 1.500m2, 2.000m2...

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 50 ha

Diện tích nhà xưởng: 1.000m2, 1.500m2, 2.000m2...và xây mới theo yêu cầu

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: KCN An Tây, Bến Cát

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê : 3 usd/m2/tháng

 

Thuê nhà xưởng tại Bến Cát Bình Dương

Cho thuê 2.500m2 xưởng và 10 lò sấy, xe nâng, máy CD ...xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 20.000

Diện tích nhà xưởng: 2.500m2 xường và 10 lò sấy, xe nâng, máy CD

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, phù hợp ngành cơ khí,….

Giá cho thuê: 140 triệu/tháng

 

Alo - Zalo: 0938.949.373 Huỳnh

Chỉ tiếp khách thiện chí - Miễn môi giới

Nhận ký gửi Nhà xưởng, đất xưởng, kho hàng tại Bình Dương

www.thuenhaxuongbinhduong.com

Cần cho thuê nhà xưởng Bình Dương

Tin liên quan

THỐNG KÊ LƯỢT XEM

Tổng truy cập 2,014,688

Đang online15

Cho thuê nhà xưởng Bình Dương


LIÊN HỆ NGAY
0938.949.373

Bán - Cho thuê nhà xưởng Bình Dương