Cần cho thuê nhà xưởng Dĩ An Bình Dương

Cần cho thuê nhà xưởng Dĩ An Bình Dương: với diện tích, giá, địa điểm khác nhau. Cần cho thuê nhà xưởng Dĩ An Bình Dương, còn mới, xây kiên cố, có vị trí đắc địa. LH 0938949373

Ngày đăng: 07-09-2018

387 lượt xem

Cần cho thuê nhà xưởng Dĩ An Bình Dương, LH 0938.949.373

Cho thuê kho xưởng gần ngã tư Bình Thung, Dĩ An, Bình Dương 3.000m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 3.600m2

Diện tích nhà xưởng: 3.000m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vị trí:  ngã tư Bình Thung, Dĩ An, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, phù hợp ngành cơ khí,….

Giá cho thuê:  2.7 usd/m2/tháng

 

Cần cho thuê nhà xưởng ở Dĩ An Bình Dương

Cho thuê kho xưởng tại QL1K, Dĩ An, Bình Dương 500m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 1.000m2

Diện tích nhà xưởng: 500m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vị trí: QL1K, Dĩ An, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê:  25 triệu/tháng

 

Cần cho thuê nhà xưởng tại Dĩ An Bình Dương

Cho thuê kho xưởng gần NT550 Dĩ An, Bình Dương 2.300m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 3.000 m2

Diện tích nhà xưởng: 2.300m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vị trí: Dĩ An, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê:  2,8 usd/m2/tháng

 

Cần thuê nhà xưởng Dĩ An Bình Dương

Cho thuê kho xưởng tại gần KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương 800m2, 1.800m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 3.000m2

Diện tích nhà xưởng: 800m2, 1.000m2 và 1.800m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vị trí: gần KCN Sóng Thần,Dĩ  An, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê:  55.000vnđ/m2/tháng

 

Cần thuê nhà xưởng ở Dĩ An Bình Dương

Cho thuê kho xưởng huyện Dĩ An, Bình Dương 1.700m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 2.000m2

Diện tích nhà xưởng: 1.700m2

Các công trình phụ khác (văn phòng,nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vị trí: Dĩ An, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê:  95 triệu/tháng

 

Cần thuê nhà xưởng tại Dĩ An Bình Dương

Cho thuê xưởng mặt tiền đường Bùi Thị Xuân, Dĩ An, Bình Dương 1.400m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 1.500m2

Diện tích nhà xưởng: 1.400m2

Các công trình phụ khác (văn phòng,nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vị trí: mặt tiền đường Bùi Thị Xuân,  Dĩ An, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê:  55.000 vnd/m2/tháng

 

Cho thuê nhà xưởng Dĩ An Bình Dương

Cho thuê kho xưởng huyện Dĩ An, Bình Dương 1.800m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 2.000m2

Diện tích nhà xưởng: 1.800m2

Các công trình phụ khác (văn phòng,nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vị trí: Dĩ An, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê:  110 triệu/tháng

 

Cho thuê nhà xưởng ở Dĩ An Bình Dương

Cho thuê 4.000m2 xưởng tại P.Bình Thắng Dĩ An, Bình Dương

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 6.000m2

Diện tích nhà xưởng: 4.000m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vị trí:  P.Bình Thắng Dĩ An, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, phù hợp nhiều ngành nghề….

Giá cho thuê:   2,5 usd/m2/tháng

 

Cho thuê nhà xưởng tại Dĩ An Bình Dương

Cho thuê kho xưởng gần ngã tư 550, Dĩ An, Bình Dương 2.000m2 và 4.500m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 10.000m2

Diện tích nhà xưởng:  2.000m2, va 4.500m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vị trí: ngã tư 550, Dĩ An, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, phù hợp ngành cơ khí,….

Giá cho thuê: 2.8 usd/m2/tháng

 

Nhà xưởng Dĩ An Bình Dương cần cho thuê

Cho thuê kho xưởng QL1K,Dĩ An, Bình Dương 1.200m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 2.000m2

Diện tích nhà xưởng: 1.200m2

Các công trình phụ khác (văn phòng,nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vị trí: QL1K,Dĩ An, Bình Dương 

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê:  75 triệu/tháng

 

Nhà xưởng Dĩ An Bình Dương cho thuê

Cho thuê nhà xưởng gần KCN Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, Bình Dương 300m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 350m2

Diện tích nhà xưởng: 300m2

Các công trình phụ khác (văn phòng,nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vị trí: gần KCN Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê:  18 triệu/tháng

 

Nhà xưởng ở Dĩ An Bình Dương cần cho thuê

Cho thuê kho xưởng gần ngã 4 Chiêu Liêu, Dĩ An, Bình Dương 1.000m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 1.600m2

Diện tích nhà xưởng: 1.000m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vị trí: ngã 4 Chiêu Liêu, Dĩ An, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, phù hợp ngành cơ khí,….

Giá cho thuê: 60.000 vnd/m2/tháng

 

Nhà xưởng ở Dĩ An Bình Dương cho thuê

Cho thuê kho xưởng gần KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương 1.300m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 1.800m2

Diện tích nhà xưởng: 1.300m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vị trí:  gần KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, phù hợp ngành cơ khí,….

Giá cho thuê:  80 triệu/tháng

 

Nhà xưởng tại Dĩ An Bình Dương cần cho thuê

Cho thuê kho xưởng Dĩ An, Bình Dương, 1.600m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 5.000 m2

Diện tích nhà xưởng: 1.400m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vị trí: Dĩ An, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê: 2,5 usd/m2/tháng

 

Nhà xưởng tại Dĩ An Bình Dương cho thuê

Cho thuê kho xưởng tại QL1K, Dĩ An, Bình Dương 4.000m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 10.000m2

Diện tích nhà xưởng: 4.000m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vị trí: QL1K, Dĩ An, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê:  2,6 usd/m2/tháng

 

Thuê nhà xưởng Dĩ An Bình Dương

Cho thuê cụm nhà xưởng gần ngã tư Bình Thung, Dĩ An, Bình Dương 1.000m2, 2.500m2 và 4.500m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 8.000 m2

Diện tích nhà xưởng:1.000m2, 2.500m2 và 4.500m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vị trí: gần ngã tư Binh Thung, Dĩ An, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê: 2,8 usd/m2/tháng

 

Thuê nhà xưởng ở Dĩ An Bình Dương

Cho thuê kho xưởng gần ngã tư 550, Dĩ An, Bình Dương 500m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 1.000m2

Diện tích nhà xưởng: 500m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vị trí:  ngã tư 550, Dĩ An, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, phù hợp ngành cơ khí,….

Giá cho thuê:  27 triệu/tháng

 

Thuê nhà xưởng tại Dĩ An Bình Dương

Cho thuê nhà xưởng gần KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương 1.700m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 2.400m2

Diện tích nhà xưởng: 1.700m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vị trí: KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê:  105 triệu/tháng

 

Alo - Zalo: 0938.949.373 Huỳnh

Chỉ tiếp khách thiện chí - Miễn môi giới

Nhận ký gửi Nhà xưởng, đất xưởng, kho hàng tại Bình Dương

www.thuenhaxuongbinhduong.com

Cần cho thuê nhà xưởng Bình Dương

THỐNG KÊ LƯỢT XEM

Tổng truy cập 2,014,982

Đang online6

Cho thuê nhà xưởng Bình Dương


LIÊN HỆ NGAY
0938.949.373

Bán - Cho thuê nhà xưởng Bình Dương