Giỏ hàng [27]

Stt Hình Sản Phẩm Số Lượng Giá bán Thành Tiền
1 Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương, 1650m2

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương, 1650m2

Xoá

90,000,000 vnđ 90,000,000 vnđ
2 Cho thuê hoặc bán nhà xưởng KCN Nam Tân Uyên, 10000m2

Cho thuê hoặc bán nhà xưởng KCN Nam Tân Uyên, 10000m2

Xoá

750,000,000 vnđ 750,000,000 vnđ
3 Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương 1250m2

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương 1250m2

Xoá

65,000,000 vnđ 65,000,000 vnđ
4 Xưởng cho thuê Ngã Tư Bình Chuẩn 1000m2 và 1500m2.

Xưởng cho thuê Ngã Tư Bình Chuẩn 1000m2 và 1500m2.

Xoá

60,000,000 vnđ 60,000,000 vnđ
5 Cho thuê xưởng KCN Đất Cuốc 9000m2

Cho thuê xưởng KCN Đất Cuốc 9000m2

Xoá

780,000,000 vnđ 780,000,000 vnđ
6 Xưởng cho thuê ở KCN Nam Tân Uyên mở rộng 13260m2

Xưởng cho thuê ở KCN Nam Tân Uyên mở rộng 13260m2

Xoá

1,160,000,000 vnđ 1,160,000,000 vnđ
7 Cho thuê nhà xưởng Tại Tân Uyên, Bình Dương 3100m2

Cho thuê nhà xưởng Tại Tân Uyên, Bình Dương 3100m2

Xoá

170,000,000 vnđ 170,000,000 vnđ
8 Cho thuê nhà xưởng tại Phú Tân kế KCN Sóng Thần 3 dt 800m2

Cho thuê nhà xưởng tại Phú Tân kế KCN Sóng Thần 3 dt 800m2

Xoá

40,000,000 vnđ 40,000,000 vnđ
9 Cho thuê kho 3998m2 tại Dĩ An Bình Dương ngay ngã tư 550

Cho thuê kho 3998m2 tại Dĩ An Bình Dương ngay ngã tư 550

Xoá

320,000,000 vnđ 320,000,000 vnđ
10 Cho thuê xưởng tại Tân Uyên Bình Dương 1500m2

Cho thuê xưởng tại Tân Uyên Bình Dương 1500m2

Xoá

90,000,000 vnđ 90,000,000 vnđ
11 Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên Bình Dương 1700m2

Cho thuê nhà xưởng Tân Uyên Bình Dương 1700m2

Xoá

100,000,000 vnđ 100,000,000 vnđ
12 Cho thuê xưởng tại An Phú 2200m2

Cho thuê xưởng tại An Phú 2200m2

Xoá

120,000,000 vnđ 120,000,000 vnđ
13 Cho thuê kho xưởng tại Hòa Lân Thuận An Bình Dương 960m2 và 1100m2

Cho thuê kho xưởng tại Hòa Lân Thuận An Bình Dương 960m2 và 1100m2

Xoá

75,000,000 vnđ 75,000,000 vnđ
14 Cho Thuê Nhà Xưởng Kcn Tân Bình Bình Dương 12000m2

Cho Thuê Nhà Xưởng Kcn Tân Bình Bình Dương 12000m2

Xoá

830,000,000 vnđ 830,000,000 vnđ
15 Cho thuê xưởng tại vòng xoay Kim Hằng 4300m2

Cho thuê xưởng tại vòng xoay Kim Hằng 4300m2

Xoá

260,000,000 vnđ 260,000,000 vnđ
16 Cho thuê xưởng tại Thuận An 3000m2

Cho thuê xưởng tại Thuận An 3000m2

Xoá

205,000,000 vnđ 205,000,000 vnđ
17 Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương 1.300m2

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương 1.300m2

Xoá

70,000,000 vnđ 70,000,000 vnđ
18 Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương 1650m2

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương 1650m2

Xoá

98,000,000 vnđ 98,000,000 vnđ
19 Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương 1800m2

Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, Bình Dương 1800m2

Xoá

80,000,000 vnđ 80,000,000 vnđ
20 Bán 30000m2 đất trong KCN Vsip 2A Tân Uyên, Bình Dương

Bán 30000m2 đất trong KCN Vsip 2A Tân Uyên, Bình Dương

Xoá

120,000,000,000 vnđ 120,000,000,000 vnđ
21 Bán 15700m2 đất trong KCN Mỹ Phước 4 Bến Cát, Bình Dương

Bán 15700m2 đất trong KCN Mỹ Phước 4 Bến Cát, Bình Dương

Xoá

60,000,000,000 vnđ 60,000,000,000 vnđ
22 Bán đất xây xưởng trong KCN Đất Quốc huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Bán đất xây xưởng trong KCN Đất Quốc huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Xoá

Liên hệ Liên hệ
23 Bán 20000m2 đất trong KCN Nam Tân Uyên mở rộng, Bình Dương

Bán 20000m2 đất trong KCN Nam Tân Uyên mở rộng, Bình Dương

Xoá

74,000,000,000 vnđ 74,000,000,000 vnđ
24 Bán đất xây xưởng trong KCN Sóng Thần 3 Bình Dương diện tích 2ha và 4ha

Bán đất xây xưởng trong KCN Sóng Thần 3 Bình Dương diện tích 2ha và 4ha

Xoá

Liên hệ Liên hệ
25 CHO THUÊ XƯỞNG TRONG KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG, THỦ ĐỨC, HCM

CHO THUÊ XƯỞNG TRONG KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG, THỦ ĐỨC, HCM

Xoá

500,000,000 vnđ 500,000,000 vnđ
26 Cho thuê kho xưởng trong KCX Linh Trung 1, Thủ Đức, TP.HCM.

Cho thuê kho xưởng trong KCX Linh Trung 1, Thủ Đức, TP.HCM.

Xoá

230,000,000 vnđ 230,000,000 vnđ
27 Xưởng cho thuê Tân Uyên 4.200m2

Xưởng cho thuê Tân Uyên 4.200m2

Xoá

260,000,000 vnđ 260,000,000 vnđ
Tổng Cộng 260,353,000,000 vnđ