Cần cho thuê kho xưởng Bình Dương

Cần cho thuê kho xưởng Bình Dương: với diện tích, giá thuê, địa điểm khác nhau. Cần cho thuê kho xưởng Bình Dương, còn mới, xây kiên cố, có vị trí đắc địa. LH 0981.595.795

Ngày đăng: 29-07-2018

771 lượt xem

Cần cho thuê kho xưởng Bình Dương, LH 0981.595.795

Cho thuê cụm xưởng xã Tân Hiệp, Tân Uyên , Bình Dương 5.000m2, 10.000m2, 15.000m2 đến  30.000m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 63.000 m2

Diện tích nhà xưởng: 5.000m2, 10.000m2, 15.000m2 đến  30.000m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: xã Tân Hiệp, Tân Uyên , Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê:  1,8 usd/m2/tháng

Cần cho thuê kho xưởng ở Bình Dương

Cho thuê kho, xưởng xã Khánh Bình, Tân Uyên ,Bình Dương 5.000m2, 7.000m2 và 12.000m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 20.000m2

Diện tích nhà xưởng: 5.000m2, 7.000m2 và 12.000m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí:  xã Khánh Bình, Tân Uyên ,Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, phù hợp ngành cơ khí,….

Giá cho thuê:  1,9 usd/m2/tháng 

Cần cho thuê kho xưởng tại Bình Dương

Cho thuê Cụm nhà xưởng xã Tân Định Bến Cát, Bình Dương  1.500m2, 3.000m2,5.000m2 và 7.000m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 15.000m2

Diện tích nhà xưởng: 1.500m2, 3.000m2,5.000m2 và 7.000m2

Các công trình phụ khác (văn phòng,nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: xã Tân Định Bến Cát, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê:  1,7 usd/m2/tháng 

Cần thuê kho xưởng Bình Dương

Cho thuê kho,xưởng gần KCN Mỹ Phước, Bến Cát 3.000m2 , 6.000m2 và 9.000m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 20.000m2

Diện tích nhà xưởng: 3.000m2 , 6.000m2 và 9.000m2

Các công trình phụ khác (văn phòng,nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: Bến Cát, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê:  1,7 usd/m2/tháng 

Cần thuê kho xưởng ở Bình Dương

Cho thuê kho, xưởng gần ngã  tư Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương 2.500m2 đến 7.500m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 20.000 m2

Diện tích nhà xưởng: 2.500m2 và 5.500m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: Thuận An, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê:  1,7 usd/m2/tháng

Cần thuê kho xưởng tại Bình Dương

Cho thuê kho , xưởng gần Ngã 4 miếu Ông Cù, Thuận An, Bình Dương  1.800m2 và 2.800m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 15.000 m2

Diện tích nhà xưởng: 1.800m2 và 2.800m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: gần Ngã 4 miếu Ông Cù, Thuận An, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê : 1,8 usd/m2/tháng

Cho thuê kho xưởng Bình Dương

Cho thuê nhà xưởng gần QL1K, Dĩ An, Bình Dương 4.000m2, 8.000m2 và 12.000m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 17.000 m2

Diện tích nhà xưởng:4.000m2, 8.000m2 và 12.000m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: QL1K, Dĩ An, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê : 02 usd/m2/tháng

Cho thuê kho xưởng ở Bình Dương

Cho thuê kho, xưởng gần ngã tư 550, Dĩ An, Bình Dương 2.000m2, va 4.500m2 

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 10.000m2 

Diện tích nhà xưởng:  2.000m2, va 4.500m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có 

Vi trí: ngã tư 550, Dĩ An, Bình Dương 

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, phù hợp ngành cơ khí,…. 

Giá cho thuê: 02 usd/m2/tháng 

Cho thuê kho xưởng tại Bình Dương

Cho thuê cụm kho, xưởng xã Chánh Mỹ , TX.TDM, Bình Dương 3.000m2 đến 7.000m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 20.000 m2

Diện tích nhà xưởng:  3.000m2 đến 7.000m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: xã Chánh Mỹ , TX.TDM, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê :  02 usd/m2/tháng

Kho xưởng Bình Dương cần cho thuê

Cho thuê kho,xưởng trong KCN Sóng Thần, Bình Dương  3.500m2 và 9.000m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 20.000m2

Diện tích nhà xưởng: 3.500m2 và 9.000m2

Các công trình phụ khác (văn phòng,nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí:  KCN Sóng Thần, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê:  2,1 usd/m2/tháng

Kho xưởng Bình Dương cho thuê

Cho thuê kho , xưởng  KCN Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương 3.000m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 5.000 m2

Diện tích nhà xưởng: 3.000m2 

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: KCN Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê : 03usd/m2tháng

Kho xưởng ở Bình Dương cần cho thuê

Cho thuê kho , xưởng KCN Sóng Thần, Dĩ An  15.000m2 

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 35.000 m2

Diện tích nhà xưởng: 15.000m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê  : 2,2 usd/m2/tháng

Kho xưởng ở Bình Dương cho thuê

Cho thuê kho , xưởng KCN VSIP , Thuận An 5.000m2 đến 50.000m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 80.000 m2

Diện tích nhà xưởng: 5.000m2 đến 50.000m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: KCN VSIP, Thuận An, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê  : 2,5 usd/m2tháng

Kho xưởng tại Bình Dương cần cho thuê

Cho thuê kho , xưởng KCN  VSIP 1, Thuận An, Bình Dương 4.500m2....đến 6.000m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 11.000 m2

Diện tích nhà xưởng: 4.500m2....đến 6.000m2 

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: KCN  VSIP 1, Thuận An, Bình Dương

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê : 3,5 usd/m2/tháng

Kho xưởng tại Bình Dương cho thuê

Cho thuê xưởng xây mới 28.000m2 tromg KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương 

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 40.000 m2

Diện tích nhà xưởng: 28.000m2 

Các công trình phụ khác (văn phòng, sân bãi,nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương 

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê :  2,5 usd/m2/tháng  

Thuê kho xưởng Bình Dương

Cho thuê nhà xưởng KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương 3.500m2, 7.000m2, 10.000m2 và 14.000m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 20.000 m2

Diện tích nhà xưởng: 3.500m2, 7.000m2, 10.000m2 và 14.000m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, sân bãi,nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí: KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương 

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê :  2,5 usd/m2/tháng  

Thuê kho xưởng ở Bình Dương

Cho thuê Cụm nhà xưởng KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương 8.700m2 x 05 block

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 80.000 m2

Diện tích nhà xưởng: 8.700m2 x 05 block

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có

Vi trí:  KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương 

Các ghi chú thêm: An ninh, sạch đẹp, xưởng rất mới,….

Giá cho thuê:  02 usd/m2/tháng

Thuê kho xưởng tại Bình Dương

Cho thuê Cụm kho/ xưởng trong KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương 5.000m2,10.000m2, 15.000m2 và 20.000m2

Tổng diện tích (đất và các công trình xây dựng): 30.000 m2

Diện tích nhà xưởng: 5.000m2,10.000m2, 15.000m2 và 20.000m2

Các công trình phụ khác (văn phòng, nhà để xe, PCCC, bảo vệ….): Có 

Vi trí: KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương 

Các ghi chú thêm: An ninh, thích hợp làm nhà xưởng...

Giá cho thuê : 2,1 usd/m2/tháng

Alo - Zalo: 0981.595.795 Mr Kim

Chỉ tiếp khách thiện chí - Miễn môi giới

Nhận ký gửi Nhà xưởng, đất xưởng, kho hàng

thuenhaxuongbinhduong.com

Cần cho thuê nhà xưởng Bình Dương

Tin liên quan

THỐNG KÊ LƯỢT XEM

Tổng truy cập 2,559,767

Đang online21

Cho thuê nhà xưởng Bình Dương


LIÊN HỆ NGAY
0981.595.795

Bán - Cho thuê nhà xưởng Bình Dương